Prečo je dôležité študovať cudzie jazyky

Slovenské firmy veľmi úzko spolupracujú so zahraničnými firmami. Tento trend sa začal rozmáhať najmä po vstupe do Európskej únie. Vďaka otvoreným hraniciam sa stalo pre spoločnosti jednoduchšie expandovať na medzinárodný trh, vďaka čomu narástol dopyt po jazykovo zdatných zamestnancoch.

Samozrejmosťou je, že v Bratislave zamestnávatelia požadujú znalosť minimálne jedného jazyka a podporujú sebavzdelávanie zamestnancov tým, že im zabezpečia jazykové kurzy Bratislava.

Anglický jazyk je vo väčšine zamestnaní samozrejmosťou, ale postupom času sa dostávajú do popredia aj iné jazyky. Jazykové školy Bratislava zaznamenali zvýšený záujem o kurzy iných jazykov ako angličtiny. Vďaka úzkej spolupráci slovenských spoločností s nemeckom, je logický zvýšený záujem o kurz nemčiny Bratislava. Tieto dva majoritné jazyky úzko nasleduje ruština, či španielčina.

Vďaka prepojeniu kapitálu spoločností s nadnárodnými korporáciami je nevyhnutné, aby zamestnanci ovládali okrem svojho aj cudzie jazyky