Podmienky používania

Pred zverejnením je Autor článku povinný zoznámiť sa s nasledujúcimi podmienkami používanie webu prmarketing.sk. Tím že autor pošle článok na schválenie, automaticky súhlasí s týmito podmienkami:

1. Autor súhlasí že je pôvodným autorom článku. Do článku je povolené vložiť najviac dva odkazy, inak článok nebude zverejnený. Dĺžka max 500 slov.

 

2. Články budú zverejnené na webe prmarketing.sk, zdarma a to až po ich schválení a je možné ich citovať v súlade s pravidlami bezplatne. Autor zverejňuje článok bez nároku na honorár.

3. Články ktoré autor zverejní nesmú propagovať nelegálny obsah ako je erotika, porno, warez, ani cigarety, tabak, alkohol, pivo, zbrane a nebudú obsahovať affiliate linky ani nelegálny obsah potlačujúci ľudské práva alebo menšiny a podobne.

4.Zverejnenie nového článku nemôžeme zaručiť, ak nesplníte tieto podmienky. Teda neexistuje žiadna garancia, že článok bude uverejnený, prípadne uverejnený  v nezmenenej podobe. Vyhradzujeme si právo ktorýkoľvek článok bez udania dôvodu zmazať, alebo upraviť, tak aby sa zobrazoval v súlade s pravidlami tejto stránky.

5. Na webe prmarketing.sk si vyhradzujeme právo zobrazovať reklamu, reklamné linky tak, aby pokryli náklady spojené s prevádzkovaním webu a výmenou za to ponúkame zobrazovanie PR článkov a SEO článkov zdarma.

Ochrana osobných údajov.

Na pridanie nového PR článku je potrebná Registrácia , ktorá vyžaduje zadanie používateľského mena a emailu.

Údaje ktoré užívateľ poskytne počas registrácie, sú uložené na bezpečnom serveri, a ich odosielanie a kontrola sú zabezpečené protokolom.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje autora, alebo návštevníka stránky prmarketing.sk ochráni a neposkytne tretej strane ani nevyužije na rozosielanie reklamných informácii.

Záverečné ustanovenie:

Súhlasíte, že budete dodržiavať uverejnené pravidlá. Samotný autor zodpovedá za obsah uverejnených článkov, správnosť použitých údajov. Stránka prmarketing.sk je len miesto kde autori môžu bezplatne zverejňovať svoje autorské PR články.