Ako napísať PR alebo SEO článok

Reklamné články, alebo tiež PR (Public relations – vzťahy s verejnosťou) články sú reklamné texty o produktoch, službách, firmách alebo webstránkach, ktoré na prvý pohľad vyzerajú ako bežné články.

Cieľom PR článku je propagácia a informovanosť publika. PR články bývajú zvyčajne 300 a viac slov dlhé. Z pohľadu zacielenia bývajú na internete efektívnejšie ako ostatné formy reklamy. Článok by mal byť správne napísaný s vhodne zvolenými kľúčovými slovami a frázami. Tím docielime, že sa bude zobrazovať na popredných miestach vyhľadávačov a získa tak čitateľov, ktorí sa o dané informácie zaujímajú.

 

V súčasnosti sa PR články používajú väčšinou na zlepšovanie pozícii webstránok vo vyhľadávačoch (SEO) a to tak, že sa zo zvolených kľúčových slov spravia odkazy smerujúce na optimalizovanú stránku, ktorej pozíciu sa snažíme zlepšiť.

Dobre napísaný reklamný článok musí obsahovať správne zvolené informácie, údaje, a mal by byť bohatý na fakty a obsahovať kľúčové slová a frázy súvisiace s obsahom článku. Čas venovaný písaniu kvalitných reklamných článkov je hodnotený ako veľmi efektívny. Je to dobrá investícia do marketingu. Pre optimalizáciu pre vyhľadávače (SEO) je dobré, aby článok obsahoval kľúčové slová viac krát , prípadne aby boli zvýraznené html tagom strong. Optimálny počet odkazov v PR článku je 3.